Du học tiếng anh tại Philipines

6 LÝ DO VÌ SAO NÊN HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Các khoá học được thiết kế chuyên sâu gồm 8 đến 10 tiết mỗi ngày bao gồm: Tiếng Anh tổng quát,
Giao tiếp chuyên sâu, Tiếng Anh thương mại, Luyện thi IELTS/TOEIC/TOEFL, TESOL