Edulinks xin thông báo Lịch học lớp luyện thi Phần Lan sẽ bắt đầu từ 26/01/2015 đến 03/04/2015 tại Tp. HCM, Vũng Tàu, Hà Nội. Lịch học có thể thay đổi, hãy theo dõi các tin cập nhật tại www.edulinks.vn

 
Đăng kí lớp học tại đây

Edulinks xin thông báo Lịch học lớp luyện thi Phần Lan sẽ bắt đầu từ 26/01/2015 đến 03/04/2015 tại Tp. HCM, Vũng Tàu, Hà Nội. Lịch học có thể thay đổi, hãy theo dõi các tin cập nhật tại www.edulinks.vn

 
Đăng kí lớp học tại đây
 

HỒ CHÍ MINH

 
CÁC LỚP HỌC TẠI VP EDULINKS, 439 HOÀNG VĂN THỤ, P.4, Q. TÂN BÌNH.
 
FLỚP IB 2 – 4 – 6 CA 1 TẠI VP EDULINKS HCM
 Thời gian: Từ 26/01/2015 – 03/04/2015
  Giờ: 6:00PM – 7:30 PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525 
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 

 
FLỚP IB 2 – 4 – 6 CA 2 TẠI VP EDULINKS HCM

 

 •Thời gian: Từ 26/01/2015 – 03/04/2015
  Giờ:  7:40 PM – 9:10PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525 
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 

 
FLỚP IB 3 – 5 – 7 TẠI VP EDULINKS HCM
 
 •Thời gian: Từ 27/01/2015 – 04/04/2015
  Giờ:  7:40 PM – 9:10 PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525 
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 FLỚP TECH 3 – 5 – 7 TẠI VP EDULINKS HCM

 •Thời gian: Từ 27/01/2015 – 04/04/2015
  Giờ:  6:00 PM – 7:30PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525 
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 CÁC LỚP HỌC TẠI THPT NĂNG KHIẾU, Q.5

FLỚP IB THỨ 7 – CN TẠI Q.5

 

 •Thời gian: Từ 31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ:  3:00PM – 6:00PM (Thứ 7)
8:00AM – 11:00AM (CN)
 • Địa điểm: Phòng học B 107, trường THPT Năng Khiếu, 153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525 
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 


FLỚP TECH TẠI Q.5
 
 •Thời gian: Từ 31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ:  12:30 PM – 3:00PM (Thứ 7 – CN)
 • Địa điểm: hòng học B 107, trường THPT Năng Khiếu, 153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525   
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 

 

 
VŨNG TÀU
 
FLỚP IB THỨ 7 – CHỦ NHẬT
 •Thời gian: Từ  31/01/2015 – 29/03/2015
  Giờ:  05:00 PM – 7:30PM (Thứ 7)
08:00AM – 11:30AM (CN)
 • Địa điểm: Lớp 11A1, Dãy B1, THPT Vũng Tàu, 09 Thi Sách
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525   

 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 
 

 
FLỚP TECH THỨ 7 – CHỦ NHẬT TẠI THPT VŨNG TÀU
Thời gian: Từ  31/01/2015 – 29/03/2015
  Giờ:  7:30 PM – 9:30PM (Thứ 7)
1:30PM – 5:30PM (CN)
 • Địa điểm:  Lớp 11A1, Dãy B1, THPT Vũng Tàu, 09 Thi Sách
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525   

 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 
 
***Môn Toán của lớp Kĩ thuật sẽ học chung với lớp IB
 

 
HÀ NỘI
 
   FLỚP IB 2 – 4 – 6 TẠI VP EDULINKS HN
 •Thời gian: Từ 02/02/2015 – 10/04/2015
  Giờ: 6:15PM – 7:45 PM
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 


 
FLỚP IB 3 – 5 – 7 TẠI VP EDULINKS HN
 •Thời gian: Từ 03/02/2015 – 11/04/2015
  Giờ: 6:15 PM – 7:45 PM
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

 FLỚP IB THỨ 7 – CN TẠI VP EDULINKS HÀ NỘI

 •Thời gian: Từ  31/01/2015 – 05/04/2015
  Giờ: 2:30PM – 4:45PM (Thứ 7)
8:30AM – 10:45AM (CN)
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)
 


FLỚP TOÁN IB THỨ 4 CA 1 

 • Thời gian: Từ  24/02/2015 – 08/04/2015
  Giờ: 6:15 – 7:45PM   Thứ 4 hàng tuần
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


FLỚP TOÁN IB THỨ 4 CA 2

Thời gian: Từ  24/02/2015 – 08/04/2015
  Giờ: 8:00 – 9:30 PM Tối Thứ 4 hàng tuần
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


LỚP TOÁN TECH THỨ 5 CA 1

 • Thời gian: Từ  05/02/2015 – 09/04/2015
  Giờ: 6:45 – 7:45 PM Tối thứ 5
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


FLỚP TOÁN TECH THỨ 5 CA 2

  Thời gian: Từ  05/02/2015 – 09/04/2015
  Giờ: 8:00 – 9:30 PM Tối Thứ 4 hàng tuần
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


FLỚP LÝ, HÓA TECH CHỦ NHẬT CA 1

 • Thời gian: Từ  01/02/2015 – 05/04/2015
  Giờ: 1:30PM – 3:00PM và 3:30PM – 5:00PM
 Chủ nhật hàng tuần
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


FLỚP LÝ, HÓA TECH CHỦ NHẬT CA 2

 • Thời gian: Từ  01/02/2015 – 05/04/2015
  Giờ: 5:30PM – 7:00PM và 7:30PM – 9:00PM
 Chủ nhật hàng tuần
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


LỚP BIT 

 •Thời gian: Từ  03/02/2015 – 03/03/2015
  Giờ: 8:00PM – 9:30PM
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


LỚP TOURISM 

 •Thời gian: Từ  02/02/2015 – 16/03/2015
  Giờ: 8:00PM – 9:00PM
 • Địa điểm: 06 Tây Hồ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3718 3654
 • Hotline: 0123 8686 123 (Ms Hoan), 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)


 
 
 
 
 
 
 
 

HỒ CHÍ MINH

 
CÁC LỚP HỌC TẠI VP EDULINKS, 439 HOÀNG VĂN THỤ, P.4, Q. TÂN BÌNH.
 
FLỚP IB 2 – 4 – 6 CA 1 TẠI VP EDULINKS HCM
 Thời gian: Từ 26/01/2015 – 03/04/2015
  Giờ: 6:00PM – 7:30 PM
 • Địa điểm: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình
 • Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08 3847 9525 
 • Hotline: 0913 452 360 ( Ms Quynh Vi) , 0919 735 426 ( Ms.Le Chi)

Quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể liên hệ ngay với Edulinks TẠI ĐÂY hoặc gọi Hotline: 0913 452 361 (Ms Châu) – 0919 735 426 (Ms Chi) để được hỗ trợ tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY DU HỌC EDULINKS

HỒ CHÍ MINH

Văn phòng 1: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 1900 636 949 – Hotline: 0919 735 426

HÀ NỘI

Văn phòng 2: 06 Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ

Điện thoại:  (04) 3718 3654 – 083 8686 123

Văn phòng 3: 185 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa

Điện thoại:  0983 608 295 – 0983 329 681

ĐỒNG NAI

Văn phòng 4: 29 KP 2, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 091 941 1221

Email: info@edulinks.vn

Facebook: https://www.facebook.com/edulinks.vn/

Học viên nói về chúng tôi

NGUYỄN THÙY LINH

Học bổng 100% ngành IB

ĐH Aalto

NGUYỄN NGỌC MINH TRANG

Học bổng 100% ngành IB

ĐH Aalto

TRƯƠNG TRẦN HỒNG ÂN

Học bổng 50% Th.Sĩ ngành Industrial Management

ĐH VAASA 

ĐÀO PHAN LƯU

Học bổng 100% ngành HIT

ĐH Tampere

LÊ TRẦN HOÀNH

Học bổng 12,000E HP+7,000E SHP

ĐH Tampere

TRẦN THIỆN VINH

Học bổng 12,000E học phí

ĐH Tampere

Tại sao chọn Edulinks

Mang đến sự hài lòng cho các bạn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.Team Edu Links cam kết sẽ đem đến cho học viên sự chăm sóc tận tình nhất,để học viên yên tâm từ bước tư vấn cho đến khi đạt được mục tiêu học tập của mình