CẬP NHẬT THÔNG TIN KỲ THI ĐẦU VÀO PHẦN LAN 2022

Có nhiều hình thức tuyển sinh để sinh viên quốc tế có thể nhập học tại Phần Lan, một trong số đó là kỳ thi đầu vào. Đây là kỳ thi chung của các trường đại học KHUD của Phần Lan (International UAS Exam), tiêu chí để được nhập học tại trường sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi. Nội dung chính của kỳ thi đầu vào Phần Lan 2022 sẽ được cập nhật trong bài viết này.

Cấu trúc chung Kỳ thi đầu vào

Năm 2022, kỳ thi đầu vào trường ĐH KHUD Phần Lan (Kỳ thi ĐH KHUD Quốc tế) gồm hai giai đoạn, được tổ chức trực tuyến từ xa:

1. Giai đoạn đầu: thi viết

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm 2022 lúc 12:00 trưa theo giờ Phần Lan.

2. Giai đoạn hai: phỏng vấn nhóm

Bài phỏng vấn nhóm được tổ chức trong khoảng thời gian từ 2 – 16.3.2022. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện đã vượt qua kỳ thi viết sẽ được mời tham gia phỏng vấn nhóm.

Việc lựa chọn học sinh cuối cùng được thực hiện dựa trên kỳ thi viết (60%) và phỏng vấn nhóm (40%).

Bài kiểm tra đầu vào được áp dụng cho các ngành học sau:

 • Nhân văn và Giáo dục
 • Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Tài nguyên thiên nhiên
 • Du lịch và Khách sạn
 • Thủy thủ
 • Dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, thể thao và tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp
  Công nghệ

Hầu hết các chương trình học đều sử dụng Kỳ thi UAS Quốc tế. Nếu trường bạn muốn apply không tuyển sinh bằng kỳ thi đầu vào, bạn nên lưu ý kì thi nào được yêu cầu và chuẩn bị, đăng ký thi trước hạn cuối nộp hồ sơ.

>> Các lĩnh vực đào tạo thế mạnh của Phần Lan

Giai đoạn đầu: thi viết ngày 9 tháng 2 năm 2022

Bài thi viết được thực hiện trên máy tính của ứng viên theo hình thức trực tuyến. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 9/2/2022. Tham gia lớp luyện thi đầu vào Phần Lan

Thi viết giai đoạn 1: nội dung, thời lượng và cách tính điểm

Bài kiểm tra đầu vào được thực hiện bằng tiếng Anh. Nội dung và thời lượng bài thi được xác định dựa trên chương trình học mà ứng viên đăng ký. Bạn cần hoàn thành tất cả các phần thi cùng một lúc. Kỳ thi tuyển sinh bao gồm cả phần thi chung cho tất cả các ứng viên và phần thi dành riêng cho lĩnh vực.

Để được mời tham gia phỏng vấn nhóm giai đoạn hai, bạn phải vượt qua tất cả các phần thi.

Thời gian hoàn thành cụ thể đã được xác định cho từng phần thi. Khi hết thời gian dành riêng cho phần nào, phần đó sẽ đóng lại. Nếu bạn không hoàn thành phần này, phiên bản mới nhất của phần này sẽ được lưu làm câu trả lời của bạn. Bạn có thể hoàn thành các phần thi theo bất kỳ thứ tự nào nhưng mọi phần đã mở phải được hoàn thành đúng thời gian và bạn không thể quay lại phần này sau đó.

Các phần thi chung cho tất cả các chương trình học:

Kỹ năng lập luận (20 phút):

Đây là phần thi bắt buộc cho tất cả các ngành đăng ký. Phần này đánh giá kỹ năng lập luận logic và giải quyết vấn đề của ứng viên. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 5. Điểm phạt được sử dụng trong phần này.

Ngôn ngữ Anh (15 phút):

Đây cũng là một phần thi bắt buộc. Nội dung phần thi sẽ đánh giá các kỹ năng của bạn trong việc đọc và giải thích văn bản, chẳng hạn như hiểu mối quan hệ giữa các phần khác nhau của văn bản, nắm vững từ vựng và lập luận ngôn ngữ.

Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 7. Điểm phạt được sử dụng trong phần này.

Ngoài các phần thi chung cho tất cả các chương trình học, bài kiểm tra đầu vào bao gồm các phần cụ thể về lĩnh vực sau:

Kỹ năng Toán học (20 phút):

Phần thi này bắt buộc đối với các lĩnh vực Công nghệ, Quản trị Kinh doanh và CNTT, Tài nguyên, Du lịch và Khách sạn, Thủy thủ, Dịch vụ xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Thể dục thể thao và Chăm sóc sắc đẹp. Nội dung của phần này giống nhau cho tất cả các trường nêu trên.

Trong phần này, các kỹ năng toán học cơ bản của bạn sẽ được đánh giá. Trọng tâm là các phép tính cơ bản, tính toán tỷ lệ phần trăm, phương trình bậc nhất, hình học, lập luận toán học-logic và giải thích các bảng, đồ thị và sơ đồ. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 5. Điểm phạt được sử dụng trong phần này.

Kỹ năng giải toán nâng cao (30 phút):

Phần thi này bắt buộc đối với lĩnh vực Công nghệ. Phần đánh giá khả năng của bạn trong toán học và vật lý.

Các kỹ năng toán học của bạn được đánh giá bằng các câu hỏi liên quan đến rút gọn biểu thức hữu tỉ, giải phương trình, hình học cấp và lượng giác (ví dụ: tam giác vuông).

Phần vật lý đánh giá kiến thức cơ bản về các hiện tượng vật lý và công thức tính toán, khả năng tính toán và suy luận  trên cơ sở kiến thức vật lý cơ bản và các mô hình đã cho, cũng như khả năng giải thích các biểu đồ, đồ thị và sơ đồ.

Trong phần này, bạn được phép sử dụng máy tính hàm của hệ thống thi. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 2. Điểm phạt được sử dụng trong phần này.

Kỹ năng đạo đức (10 phút):

Phần thi này bắt buộc đối với các ngành Dịch vụ xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Thể dục thể thao, Chăm sóc sắc đẹp, Nhân văn và Giáo dục. Nội dung của phần này giống nhau cho tất cả các trường nêu trên.

Trong phần này, kỹ năng của bạn trong việc nhận ra bản chất đạo đức của các tuyên bố sẽ được đánh giá. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 8. Điểm phạt được sử dụng trong phần này.

Ngôn ngữ Phần Lan và / hoặc tiếng Thụy Điển (30 phút):

Phần này được sử dụng trong một số chương trình học về Dịch vụ xã hội và Chăm sóc sức khỏe.

Phần này đánh giá các kỹ năng của bạn trong việc đọc và giải thích văn bản, chẳng hạn như hiểu các điểm chính của văn bản, nắm vững từ vựng và lập luận ngôn ngữ.

Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm đậu tối thiểu là 8. Phần kiểm tra trình độ thông thạo ngôn ngữ Phần Lan và / hoặc Thụy Điển sẽ được đưa vào hệ thống với điểm đạt / không đạt.

Giai đoạn thứ hai: phỏng vấn nhóm từ 2 – 16/3/2022

Tất cả những ứng viên đủ điều kiện đã vượt qua kỳ thi viết sẽ được mời vào giai đoạn hai. Các cuộc phỏng vấn nhóm được tổ chức trong khoảng thời gian từ 2. – 16.3.2022.

Giai đoạn thứ hai là chung cho tất cả các ngành học và ứng viên chỉ tham gia một cuộc phỏng vấn nhóm. Các ứng viên được mời đến các nhóm phỏng vấn theo lĩnh vực nghiên cứu. Ứng viên sẽ được mời tham gia nhóm phỏng vấn của chương trình học cao nhất trong danh sách các ưu tiên của họ khi vượt qua kỳ thi viết.

Trong cuộc phỏng vấn nhóm, trọng tâm là kỹ năng nói tiếng Anh của ứng viên. Trong một số chương trình học về Dịch vụ xã hội và Chăm sóc sức khỏe cũng đánh giá kỹ năng nói tiếng Phần Lan / hoặc Thụy Điển (trình độ B1).

Điểm tối đa của phỏng vấn nhóm là 40 và điểm đậu thấp nhất là 8.

Công bố kết quả Kỳ thi UAS Quốc tế

Sinh viên sẽ nhận được kết quả qua email và trên bảng thông báo kết quả muộn nhất vào ngày 1/4/2022. Bạn cũng có thể được nhận vào danh sách chờ muộn nhất ngày 2/8/2022.

Các trường ĐH KHUD tham gia vào kỳ thi chung

 • ĐH KHUD Arcada
 • ĐH KHUD Centria
 • ĐH KHUD Haaga Helia
 • ĐH KHUD HAMK
 • ĐH KHUD Karelia
 • ĐH KHUD LAB
 • ĐH KHUD JAMK
 • ĐH KHUD Metropolia
 • ĐH KHUD Satakunta
 • ĐH KHUD Turku
 • ĐH KHUD Tampere
 • ĐH KHUD South-Eastern Finland
 • ĐH KHUD Senajoki
 • ĐH KHUD Lapland
 • ĐH KHUD Oulu
 • ĐH KHUD Novia
 • ĐH KHUD Humak
 • ĐH KHUD Laurea
 • ĐH KHUD Diaconia

Kết quả luyện thi Kỳ thi đầu vào Phần Lan tại Edulinks

Tỷ lệ đậu kỳ thì đầu vào tại các lớp luyện thi đầu vào Du học Phần Lan của Edulinks thường niên là 98%. Và luôn có học sinh đạt học bổng Phần Lan thuộc Top cao nhất cả nước.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm và chủ đầu tư là giáo sư người Phần Lan, Edulinks luôn là đơn vị hỗ trợ học sinh du học Phần Lan tốt nhất tại Việt Nam:

– Edulinks tổ chức các lớp luyện thi đầu vào trong suốt ba tháng trước mỗi kỳ thi

– Tổ chức thi thử trong quá trình luyện thi để học sinh đánh giá được năng lực của mình

– Công ty sẽ giúp hoàn tất thủ tục xin visa, hỗ trợ mua bảo hiểm cho sinh viên

– Hỗ trợ tìm nhà ở cho sinh viên trước khi sang Phần Lan nhập học

– Hỗ trợ tìm người hướng dẫn sinh viên tại sân bay Helsinki và các thành phố trên khắp Phần Lan

– Du học sinh sẽ được tặng simcard từ Phần Lan cho sinh viên trước khi bay và thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt với các cựu sinh viên Phần Lan

– Hỗ trợ sinh viên trong suốt thời gian học tập và sinh sống tại Phần Lan (liên lạc, gia hạn visa vào các năm tới, hỗ trợ xin visa du lịch cho người thân…).

Lớp luyện thi đầu vào Du học Phần Lan do Edulinks tổ chức có giáo trình liên tục cập nhật, bám sát yêu cầu của kỳ thi đầu vào đại học Phần Lan. Tỉ lệ đậu thường niên trên 98%. Để tạo điều kiện cho các bạn học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kì thi đầu vào, Edulinks chuẩn bị khai giảng khóa luyện thi đầu vào Phần Lan tại:

 • TP. HCM: 30/11/2021
 • HÀ NỘI: 21/11/2021

Du học Phần Lan tại Edulinks

Với chủ đầu tư người Phần Lan và hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, Edulinks đem đến sự hõ trợ tốt nhất trước và cả sau khi nhập học tại Phần Lan.Đăng ký tham gia lớp học luyện thi đầu vào Phần Lan ngay TẠI ĐÂY hoặc gọi Tổng đài: 1900 636 949 – Hotline: 0913 452 361 (Ms Châu) – 0919 735 426 (Ms Chi) để được hỗ trợ tốt nhất.

>> Học bổng du học Phần Lan 2022

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY DU HỌC EDULINKS

HỒ CHÍ MINH

Văn phòng 1: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 1900 636 949 – Hotline: 0919 735 426

HÀ NỘI

Văn phòng 2: 06 Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ

Điện thoại:  (04) 3718 3654 – 083 8686 123

Văn phòng 3: 185 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa

Điện thoại:  0983 608 295 – 0983 329 681

ĐỒNG NAI

Văn phòng 4: 29 KP 2, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 091 941 1221

Email: info@edulinks.vn

Facebook: https://www.facebook.com/edulinks.vn/

Học viên nói về chúng tôi

NGUYỄN THÙY LINH

Học bổng 100% ngành IB

ĐH Aalto

NGUYỄN NGỌC MINH TRANG

Học bổng 100% ngành IB

ĐH Aalto

TRƯƠNG TRẦN HỒNG ÂN

Học bổng 50% Th.Sĩ ngành Industrial Management

ĐH VAASA 

ĐÀO PHAN LƯU

Học bổng 100% ngành HIT

ĐH Tampere

LÊ TRẦN HOÀNH

Học bổng 12,000E HP+7,000E SHP

ĐH Tampere

TRẦN THIỆN VINH

Học bổng 12,000E học phí

ĐH Tampere

Tại sao chọn Edulinks

Mang đến sự hài lòng cho các bạn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.Team Edu Links cam kết sẽ đem đến cho học viên sự chăm sóc tận tình nhất,để học viên yên tâm từ bước tư vấn cho đến khi đạt được mục tiêu học tập của mình